Venerable Joanikij of Rakotnica the biography

You cannot hide light that is at the top of a mountain, and you  do not put it under a bushel, but on a candlestick, and it gives light to all that are in the house (Mat. 5: 15).   The life of our venerable father Joanikij is as much hidden as it is revealed. The information about his life is insufficient. It is known that he was born in …

Житие на преподобен Јоаникиј Ракотински

Неможе да се сокрие светило што се наоѓа на врв планина и Не се става светило под поклоп туку на свекник за да ѓи осветлува сите в куки. Животот на преопдобниот отец наш Јоаникиј е во токлу скриен, а истовремено и во толку објавен. Оскудни се податоците за åнеговиот живот. Се знае дека бил роден во годината 1839 во Охрид, а според некои од егејска Македонија, а починал на 24 …

Elder Joseph the Hesychast

Monasticism recognizes several venerable people, monks, who, in their time, left indelible marks in the history of the Orthodox Church. We can rightfully say that one of those leaders of monasticism is the venerable elder, father Joseph the Hesychast from the Holy Mount. He is the reviver and the guide of present monasticism in the Holy Mount, as well as Greece and America, and we can dare to say in …

Старец Јосиф Исихаст

Монаштвото познава неколкумина преподобни личности, монаси, кои во свое време оставиле неизбришлив печат во историја на  Православната Црква. Една од тие духовни вождови на монаштвото, со право можеме да кажеме дека е И преподобниот старец Јосиф Исихаст од Света Гора. Тој е препородителот И патеводителот на денешното монаштво на  Света Гора И Грција, и Америка, а ќе се осмелиме да кажеме во Македонија и Балканот па овде во  Австралија. Тој …

Молитвата е прва и најважна работа – Старец Гаврил еп. Велички Светогорец+

Молитвата ги заменува сите разоноди, сите потреби – сѐ она без кое обичниот човек не би можел да живее. Почиста, побезгрешна и посвета работа од молитвата нема. Кратките одмори од молитвата (треба да) претставуваат богомислие, созерцание, испитување на Божјата волја и преиспитување на својата совест. Монахот за молитвата жртвува сѐ, а молитвата не ја жртвува за ништо. Вкусувајќи ги горчливите плодови на многузборливоста, празнословието и празномислието, секој од нив (монасите), …